6Στο χώρο των δημιουργών , η φόρμα κι ο αυτοσχεδιασμός συνυπάρχουν κατ’ ουσίαν αρμονικώς και γι’ αυτό πρέπει ν’αποφεύγουμε τον υπερτονισμό του ενός έναντι του άλλου. Έτσι ,η φόρμα σύγκειται από ένα ή πολλά μέρη με περιεχόμενο που πρώτα αυτοσχεδιάσαμε και λίγο ή πολύ επεξεργαστήκαμε και αναπτύξαμε με ορισμένους τρόπους. Ακόμη και αν βάση μας είναι η έμπνευση κάποιου άλλου ,αποκλείεται να μη θέσουμε την δική μας σφραγίδα στο δημιούργημα. Από την άλλη πλευρά ,ο αυτοσχεδιασμός είναι αδύνατον να λειτουργήσει χωρίς κάποιους – έστω αόρατους – περιορισμούς.


 

 

  • Πρώτ’ απ’ όλα , είναι οι επιρροές που έχει κατά καιρούς δεχθεί και αφομοιώσει ο δημιουργός που αυτοσχεδιάζει .Έπειτα είναι ο τρόπος ή οι τρόποι που χρησιμοποιεί τα μουσικά όργανα , η διεύθυνση που θέλει να τα κατευθύνει ,ίσως – ίσως και η φορά ,ποτέ όμως το μέτρο. Αν δεν υπάρχει διεύθυνση και ο δημιουργός πλανάται σ’ έν’ αδιάκοπο στροβίλισμα ,αυτό τον παρασύρει και τον πνίγει μέσα του αργά ή γρήγορα ,ανάλογα με το ποια μέσα ν’ αμυνθεί διαθέτει. Και τούτ’ οι τρόποι λειτουργούν με παραλλαγές ,ανάπτυξη, διαφοροποίηση, απότομες μεταλλαγές …
  • Και η παράμετρος που λέγεται κοινό, πως επιδρά εδώ; Το κοινό δεν είναι μόνον ένας παθητικός δέκτης ΄ είναι και πομπός. Και το ότι μερικά μουσικά είδη και καταστάσεις ευνοούν τον ρόλο του δέκτη σε βάρος αυτού του πομπού , μας κάνει να σκεφτούμε, τι είν’ αλήθεια εκείνο που θα όριζε ο υ σ ι α σ τ ι κ ά τη σημασία του κοινού ως πομπού. Στην εκτέλεση ενός μουσικού έργου , τόσο εκείνος που ακολουθεί μια φόρμα όσο και εκείνος που αυτοσχεδιάζει ,έρχονται σε άμεση επαφή με το κοινό. Οι απαιτήσεις του κοινού –αυτές που οι εκτελεστές θεωρούν ως απαιτήσεις – έχουν καθοριστική σημασία για την ερμηνευτική εξέλιξη ενός έργου. Οι ακροατές δέχονται τα μουσικά μηνύματα ,αλλά και αντιδρούν ( πόσο ελεύθερα μπορούν να εκφράσουν την αντίδραση τους;). Τι αναμένουν; Τι επιθυμούν; Τι τους αρέσει περισσότερο; Πώς και πόσο διαφοροποιείται αυτό που αναμένουν από αυτό που ακούν; Πόσο έτοιμοι είναι να δεχθούν κάτι νέο ή απροσδόκητο; Πόσο μακριά θα άντεχαν να ταξιδεύσουν; Οι εκτελεστές / ερμηνευτές δέχονται τα μηνύματα των αντιδράσεων. Είναι διατεθειμένοι να τ’ αποδεχτούν ή επιμένουν στο δικό τους δρόμο; Προσαρμόζονται σταδιακά ή άμεσα; Πόσο γρήγορα αντιλαμβάνονται τις αντιδράσεις ; Μήπως τις χρησιμοποιούν ως αφετηρία τους για κάτι άλλο;…Υπάρχει επανεπίδραση προς το κοινό;

Μουσικό κομμάτι "High End Visions" Download σε format mp3)

Additional information